Vážení rodiče, opatrovníci, klienti…

bohužel vlivem zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19  vydala Krajská hygienická stanice v Ostravě pro Severomoravský kraj nové 15. mimořádné opatření s účinností od 17.7.2020.

Toto mimořádné opatření mj. spočívá v:

  • nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s výjimkou návštěv, které se po celou dobu pohybují min. s respirátorem FFP2 bez výdechového filtru a současně udržuje min. 2 m rozestup od uživatelů/personálu.
  • omezení příjmu osob v zařízeních v pobytové formě a všem odlehčovacím službám v pobytové formě s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení a absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším 4 dny
  • zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, vč. taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou stanovenou v předmětném mimořádném opatření

Bližší informace v přiložené příloze nebo na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (odkaz: http://www.khsova.cz/urednideska/)

Naše služby jsou hodně propojené, proto stále nepouštíme cizí osoby do prostor určených pro klienty a zaměstnance. Děkujeme Všem rodičům a opatrovníkům, že nosí roušky, dodržují vstupní zóny a na pobytové služby vůbec nevstupují a návštěvy na chráněném bydlení probíhají na zahradě. 

Přes všechna opatření se snažíme žít „normálně“ vyrážíme do přírody, užíváme si zahrady a také omezeně kultury. Zdraví Vás všechny Natálie Hamplová