Oznámení o úpravě ceny za poskytované služby- strava

 Vážení uživatelé, opatrovníci, rodiče …

V souvislosti se zvýšením ceny za energie a rostoucích provozních nákladů souvisejících s poskytováním stravovacích služeb si Vám dovoluji oznámit zvýšení cen za stravné.

Od 1.10. 2022 se změní ceníky všech služeb s novými cenami za stravu:

 

varianta stravy cena za porci v Kč
snídaně 34
oběd 90
večeře 80

 

Dodatek ke Smlouvě o poskytování sociální služby bude sjednán od 19.9.2022 v kanceláři sociální pracovnice. Žádám Vás tímto o spolupráci a podepsání dodatku o čerpání služeb s novými ceníky od 19.9. do 30.9.2022.

 

Řídíme se prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro chráněné bydlení § 17 odst. 2 písm. b), pro odlehčovací služby § 10 odst. 2 písm. c).

 

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

Mgr. Natálie Hamplová

ředitelka