Vážení rodiče, opatrovníci, uživatelé…

dovoluji si Vám oznámit, že od 21.11.2022 se začne v organizaci Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o. s plánovanou investiční akcí, která zahrnuje výměnu oken v celé budově na ulici Fibichova 469. Jedná se o investiční akci našeho zřizovatele města Frýdek-Místek. Akce bude probíhat za provozu organizace. Práce budou probíhat postupně po patrech budovy, jednotlivých pater se práce dotknou v rozsahu cca 10-12 dnů. O dalších konkrétních datech na jednotlivých odděleních vás budou včas informovat vedoucí. Věřím, že nová okna a zateplení budovy přispěje k vyšší kvalitě poskytovaných sociálních služeb.

Žádám Vás o opatrnost a především dodržování bezpečnosti.

Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

Mgr. Natálie Hamplová

ředitelka