Vážení rodiče, opatrovníci…

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19.května 2020, je nutné doložit při příjetí klienta na odlehčovací službu negativní výsledek testů na přítomnost koronaviru. Vkládám Vám zde znění mimořádného opatření. Děkuji za pochopení. S pozdravem Natálie Hamplová

 

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům
sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje
s účinností ode dne 25. května 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování
sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele
zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.