Vážení rodiče, opatrovníci a klienti,

na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s účinností dne 17.7.2020 upravuji způsob realizování návštěv v pobytových službách v naší organizaci.

Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem. Proto, aby tomu tak bylo, je nutné dodržet tato pravidla návštěv:

  1. Na návštěvu se vydají pouze osoby, které neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem, zvracení apod.), v posledních 14 dnech nepřišly do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou, ani jim nenařídil hygienik lékařský dozor nebo karanténu.
  2. Návštěvy budou probíhat na zahradě zařízení, při příchodu si návštěva zazvoní na zvonek oddělení a přes hlasové zařízení se s pracovníkem domluví, za kým přišla.
  3. Návštěvy budou probíhat v omezeném počtu dvou osob na jednoho uživatele ve stejném čase.
  4. Návštěvy budou mít po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest, a to min. respirátor FFP2 bez výdechového ventilu a současně budou udržovat min. 2 m rozestup od uživatelů a personálu zařízení

 

V odůvodněných případech za souhlasu pracovníka bude návštěva probíhat uvnitř zařízení za splnění těchto podmínek:

  1. Při příchodu počká návštěva v potkávací zóně (před skleněnými dveřmi) na pracovníka.
  2. Pracovník změří všem osobám před vstupem na oddělení teplotu. V případě, že teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude této osobě umožněn vstup do budovy.
  3. Každá návštěva před vstupem do oddělení vyplní prohlášení o bezinfekčnosti (je připraveno na stolečku i s propiskou).
  4. Návštěva bude mít roušku a před vstupem si vydezinfikuje ruce.
  5. Návštěva proběhne na jednolůžkovém pokoji daného uživatele.
  6. Po odchodu návštěvy bude místnost pracovníkem vyvětrána a provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.