Vážení rodiče, opatrovníci…

vzhledem k tomu, že jsme zařízení s celoročním provozem, rozhodla jsem se v době letních prázdnin omezit provoz jednotlivých oddělení. Doby uzávěru budou na sebe navazovat a půjdou postupně, aby naši klienti v případě potřeby mohli být dočasně na jiném oddělení. K úplnému uzavření denního stacionáře nedojde. Toto opatření vidím jako nezbytné proto, abychom mohli po celý rok zajistit kvalitní péči a provoz na jednotlivých odděleních. Omezení nám umožní provést nutné drobné opravy a údržbu ( např. čištění koberců, sedaček, natírání, umývání oken, malování apod. ). Pracovníci budou v době uzávěru čerpat dovolenou, aby po dobu chodu zařízení mohli být na oddělení v plném počtu.  Uzávěr je plánován dlouho dopředu, proto Vám zde vyvěšuji nejen termín na letošní rok, ale už i na příští. Tato omezení se netýkají odlehčovací služby a chráněného bydlení.

Termíny uzávěrů na jednotlivých odděleních:

  V roce 2020
Denní pobyt Od 13.7.2020 do 24.7.2020
Dílny Od 27.7.2020 do 7.8.2020
Zvýšená péče Od 10.8.2020 do 21.8.2020

 

  V roce 2021
Denní pobyt Od 26.7.2021 do 6.8.2021
Dílny Od 9.8.2021 do 20.8.2021
Zvýšená péče Od 12.7.2021 do 23.7.2021

 

Děkuji Vám za pochopení, nebojte se v případě potřeby na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

ředitelka organizace