V letošním roce jsme zavítali na odborné stáže do blízkých služeb, kde jsme čerpali inspiraci a nové nápady, navazovali nová partnerství a učili se od druhých. Zaměstnanci navštívili krajské zařízení Náš svět, p.o.  v Pržně, kam se podívali do terapeutických dílen, Integrovaný sociální ústav v Komorní Lhotce, Handicap centrum Škola života. Všem zařízením při této příležitosti děkujeme za spolupráci a milé přijetí.

Navštívili jsme také zajímavé konference, které se vždy věnují aktuálnímu tématu v sociálních službách, v letošním roce někteří z nás zavítali do Ostravy na konferenci věnované lidem s autismem s názvem „Klece autismus nevyřeší“, konferenci věnované alternativní a augmentativní komunikaci s názvem „Komunikace je cesta k porozumění“ pořádané Moravskoslezským krajem a v prosinci jsme absolvovali konferenci „Společně ≈ k druhým“, kterou pořádal odbor sociálních služeb našeho zřizovatele. Každá konference je vždy pro pracovníky prostor pro společné setkání s kolegy z jiných služeb a přináší zajímavé nové směry a podněty pro další práci.

Vedle povinných školení věnovaných bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci vyplývajících z provozu organizace se také každoročně vzděláváme v odborných kurzech. Letos jsme měli všichni společný seminář věnovaný aktivizačním technikám zaměřeným na osoby s mentálním postižením, přednášela nám magistra Irena Lintnerová, víceprezidentka pro ambulantní služby APSS ČR. Vymezila nám základní pojmy aktivizace, socializace, individuální přístup, přinesla nové poznatky o smyslovém vnímání, expresivní terapii, prvky arteterapie, muzikoterapie a mnoho dalšího. Přednáška byla zajímavá a plná nových podnětů k práci.

Také jsme se vzdělávali vlastními silami, kdy ergoterapeutka organizace připravila pro pracovníky kurz „ Ergoterapie a koncept bazální stimulace v praxi“, já jsem přispěla kurzem věnovaným práci s terapeutickými kartami „Moře emocí“ a „Život je život“ pro individuální nebo skupinovou práci s klientem v rámci společných komunit na chráněném bydlení.

Vedle všech těchto akcí si zaměstnanci v letošním roce měli možnost sami vybrat školení dle svého zájmu. Další vzdělávání vidím jako velmi důležité z hlediska prevence syndromu vyhoření a možnosti poznání a hledání nových směrů v profesním životě pro každého z nás.

Natálie Hamplová, ředitelka