U příležitosti Evropských dnů handicapu pořádá asociace Trigon z Ostravy mimo jiné výtvarnou soutěž, do které se každoročně přihlašujeme se skupinovou prací. Letos bylo v zadání zamyšlení nad tím, která profese láká dnešní mladou generaci. A tady je práce, kterou výtvarně zpracovali naši čtyři klienti z denního stacionáře dílen.  Už teď si klienti odnesli ze soutěže zážitek z tvorby obrazu, kdy se nad tématem museli zamyslet, najít to, co přesně budou kreslit-malovat, vymyslet kompozici, zažít si společný zážitek ze samotné tvorby a radost z dokončeného díla. Zapojení do takové soutěže přínosem a pro každého z nich osobním ziskem ;-)