Návštěva náměstkyně primátora

V druhé polovině ledna navštívila naší organizaci náměstkyně primátora  paní Leona Sárkőziová společně s vedoucí odboru sociálních služeb Jarmilou Kozlovou.  Paní náměstkyně se s naší organizací potkala profesně již dříve, proto se přijela především podívat na právě probíhající stavební úpravy na budově Fibichova 469. Zajímala se o zajištění provozu ve ztížených podmínkách, o průběhu celé…

Voňavý týden

Předešlé týdny jsme se věnovali kulturním zážitkům, a tak jsme si řekli, že uděláme změnu. Dostali jsme chuť na něco dobrého. Každá dílna si vybrala svůj recept, sepsala nákup potravin a vyrazila do obchodu. Menu bylo rozsáhlé, vařili jsme dýňovou polévku, smažený sýr s hranolky, pohár a muffiny. Do přípravy jídelního stolu a vaření jídel…

Návštěva

Chtěla bych se ohlédnout za velmi zajímavou návštěvou, která proběhla ještě před zahájením právě probíhající rekonstrukce budovy na ulici Fibichova. V polovině listopadu se přijela na naši organizaci podívat paní poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Michaela Šebelová. Paní poslankyně si se zájmem prohlédla naší organizaci, viděla všechny prostory, prošla si obě budovy. Krátce…

Zahraniční návštěva v organizaci

V pátek 13-tého nás navštívily žákyně z  Německé republiky z města Rotenburg. Toto město se zaměřuje na sociální služby a pomoc lidem s handicapem. Děvčata si prošla všechny dílny, seznámila se s uživateli a náplní prací jednotlivých dílen. Po krátké přestávce a občerstvení, které připravily pracovnice dílen, si stážistky vlastnoručně vyzkoušely ruční výrobu svíček. Z…