U příležitosti krásného babího léta jsme uspořádali společné posezení s rodiči i klienty.

Příprava na akci začala už ráno pečením pohoštění, vařením, přichystáním laviček a stolů,

úklidem a výzdobou zahrady. Také se připravil gril na opékání špekáčků.

V poledne pak přišli rodiče i rodinní příslušníci v hojném počtu a akce mohla začít.

Poseděli jsme, občerstvili se a popovídali jsme si o starostech i radostech doma v rodinách

i na oddělení denního pobytu. Všichni jsme si společné setkání moc užili.

Kolektiv oddělení denního pobytu